งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561