งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562