งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562