ร่วมงานกับเรา

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Update 23 December 2020)

Software Engineer 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • Support Programming robot and automation control program (PLC,C,Visual Basic,C++)    2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี วศ.บ. คอมพิวเตอร์, วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการเขียน program : PLC,C,Visual Basic,C++

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Programmer 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ปรับปรุง ความถูกต้องของระบบ ERP
 • ควบคุม จัดการข้อมูลระบบ และรายงานเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม VBA, SQL 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

ช่างเทคนิค 6 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ควบคุมการใช้เครื่อง CNC, ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก                                       2 อัตรา
 • สนับสนุน ปรับปรุงกระบวนการในไลน์การผลิต                                                      2 อัตรา
 • สนับสนุน ควบคุมกระบวนการผลิต เครื่องฉีดพลาสติก                                            2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • หญิง / ชาย (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. สาขา แม่พิมพ์ / เครื่องกล / เทคนิคการผลิต / สาขาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Engineer 4 อัตรา

ลักษณะงาน

 • งานเอกสารระบบ IATF 16949, Control Plan and WI                                   2 อัตรา
 • เขียนแบบ ออกแบบ Jig Fixture ด้วยโปรแกรม Auto cad                                 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

Chief Engineer (New Model) 1อัตรา

ลักษณะงาน

 • ประสานงาน New Model ที่เกี่ยวข้องกับ Automotive Part จัดทำหรือรวบรวมเอกสาร PPAP,APOP       1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ, เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน New Model 2 ปี ขึ้นไป

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

ISO Staff 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ด้านระบบและข้อกำหนดของ ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 Core Tool (APQP, PPAP, FMEA, CP, SPC, MSA)
 • จัดทำแผน ดำเนินการตรวจติดตาม Internal Auditor

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน ISO 9001/IATF 16949 2-3 ปี

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านแรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

พนักงานเขียนแบบ (โครงสร้างอาคาร) 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • แก้แบบ เคลียร์แบบงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงอาคาร

คุณสมบัติ

 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Auto Cad

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

ซุปเปอร์ไวเซอร์QA 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้า และตามระบบ ISO 9000/IATF 16949
 • ร่วมวิเคราะห์ปัญหางานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
 • รองรับการตรวจติดตามและการแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปวส.-ปริญญาตรี ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี ขึ้นไป

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

ผู้จัดการQA 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ติดต่อซัพพลายเออร์ ลูกค้า และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นส่วน
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิตของซัพพลายเออร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่งพนักงาน ประกันชีวิต ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจครอบครัว เงินสวัสดิการต่าง ๆ
(เงินช่วยกรณีอุปสมบท, คลอดบุตร, แต่งงาน)
การลาพักผ่อนประจำปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณศศิธร , คุณอารีรัตน์

โทรศัพท์               : 02-338-1535 ต่อ 1420
ช่องทางการสมัครงาน >> สมัครด้วยตนเอง
>> E-mail :mailaddr
>> www.metco.co.th
>> www. Jobth.com / www.Jobthai.com

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.