ร่วมงานกับเรา

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Update 27 December 2021)

ช่างเทคนิค 8 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ควบคุมการใช้เครื่อง CNC                                                                                2 อัตรา
 • ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก                                                                           2 อัตรา
 • สนับสนุนการบำรุงรักษา เครื่องฉีดพลาสติก,หุ่นยนต์,อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักร    4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปวส. สาขา แม่พิมพ์ / เครื่องกล / เทคนิคการผลิต / สาขาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • งานเอกสารค่าจ้างและเงินเดือน
 • งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Programmer 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ควบคุม จัดการข้อมูลระบบ และรายงานเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ของระบบ ERP 1 อัตรา
 • ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์                                                                                                    1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. คอมพิวเตอร์, วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม VBA, SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา : PHP, ASP, CSS,JavaScript, HTML, C++

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Software Engineer 3 อัตรา

ลักษณะงาน

 • Support Programming robot and automation control program (PLC,C,Visual Basic,C++)    3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ.คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการเขียน program : PLC,C,Visual Basic,C++
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้การเขียน program PLC, C, Visual Basic, C++

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Engineer 7 อัตรา

ลักษณะงาน

 • งานเอกสารระบบ IATF 16949, Control Plan and WI                2 อัตรา
 • เขียนแบบ ออกแบบ Jig Fixture ด้วยโปรแกรม Auto cad              2 อัตรา
 • ควบคุม ปรับปรุงเอกสารด้านวิศวกรรม (Engineering Drawing)     1 อัตรา
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน/วัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในการผลิต                 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิกส์
 • หากมีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) 1อัตรา

ลักษณะงาน

 • จัดทำ นำไปปฏิบัติและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ
 • รายงานให้ผู้บริการทราบถึงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งความจำเป็นต่างๆ เพื่อการปรับปรุง
 • ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานและสนับสนุนการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
 • ให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบบริหารระบบคุณภาพ

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบบริหารคุณภาพมากว่า 5 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO9001 & IATF 16949
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่งพนักงาน ประกันชีวิต ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจครอบครัว เงินสวัสดิการต่าง ๆ
(เงินช่วยกรณีอุปสมบท, คลอดบุตร, แต่งงาน)
การลาพักผ่อนประจำปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณศศิธร , คุณอารีรัตน์

โทรศัพท์               : 02-338-1535 ต่อ 1420
ช่องทางการสมัครงาน >> สมัครด้วยตนเอง
>> E-mail :mailaddr
>> www.metco.co.th
>> www. Jobth.com / www.Jobthai.com

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.