ร่วมงานกับเรา

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Update 27 June 2024)

ช่างเทคนิค 7 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2, METCO3
ประจำโรงงาน บางนา-ตราด กม.25 METCO 2
ลักษณะงาน
 • งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก                                                                         1 อัตรา
 • สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,หุ่นยนต์, อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักร                 1 อัตรา
 • เครื่องมือวัด (CMM),เครื่อง Optical 3D Scan และการวิเคราะห์หรือสอบขนาดของชิ้นงาน     1 อัตรา
 • สนับสนุน งานซ่อมบำรุง,ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                               2 อัตรา
ประจำโรงงาน บางนา-ตราด กม.23 METCO 3
ลักษณะงาน
 • สนับสนุน ปรับปรุงกระบวนการในไลน์การผลิต                                                            2 อัตรา
 • เอกสาร Line Balance ,คิดคำนวณวิธีการทำงานโดยหลักการของ MOST
คุณสมบัติ
 • ปวส. สาขา แม่พิมพ์,เครื่องกล,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า,แมคคาทรอนิกส์,อิเล็คทรอนิกส์
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Engineer 2 อัตรา
ประจำโรงงาน รามอินทรา METCO 1
ลักษณะงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ, เข้าร่วมประชุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารและรายงาน และการเข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพกับลูกค้าและSupplier       1 อัตรา
 • ควบคุม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประจำโรงงาน รามอินทรา METCO 3
ลักษณะงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานร่วมกับ Supplier และสรุปข้อบกพร่องของชิ้นส่วนงานเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา      1 อัตรา
 • ควบคุม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Staff (Sales) 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • ประสานงานและสนันสนุนงานเอกสารการขายสำหรับลูกค้าในประเทศและส่งออก
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ ,การตลาด
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Chief Engineer 2 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • ควบคุมและจัดการงานควบคุมคุณภาพในไลน์ประกอบ, วิเคราะห์และหาสาเหตุงานเสียร่วมกับฝ่ายผลิต, สนับสนุนเอกสารงาน New Model       1 อัตรา
 • ควบคุมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ติดตามการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการเกิดซ้ำภายในกระบวนการ           1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/ไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานข้างต้น 3-5 ปี
 • หากมีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

ISO Chief Staff 2 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • ควบคุม ติดตาม จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949, เป็นผู้ตรวจติดตาม Internal Auditor, รองรับการ Audit จากลูกค้า
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจติดตาม Auditor ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF 16949
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Auditor ระบบ ISO 9001 และ IATF 16949
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสารเคมีอันตราย 2 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • ควบคุมและตอบเอกสารเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วทบ.เคมี
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Programmer 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา : JAVA, PHP, ASP, CSS, JavaScript, HTML, C++
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • สั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ดูสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบคงคงคลัง เพื่อปรับแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับยอดการผลิต เพื่อควบคุมสต๊อคสินค้าและสต๊อควัตถุดิบไม่ให้จำนวนคงเหลือเกินความต้องการ
คุณสมบัติ
 • ปวส.,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Supervisor 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO3
ลักษณะงาน
 • กำหนดและวางแผนควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ควบคุมไลน์ผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • ปวส.,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO2
ลักษณะงาน
 • รับและโอนสายโทรศัพท์และต้อนรับแขกที่มาติดต่อ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่งพนักงาน ประกันชีวิต ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจครอบครัว เงินสวัสดิการต่าง ๆ
(เงินช่วยกรณีอุปสมบท, คลอดบุตร, แต่งงาน)
การลาพักผ่อนประจำปี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์               : 02-3387-1535 ต่อ 1420 (คุณศศิธร, คุณอารีรัตน์)
>> E-mail :sasithon@metco.co.th หรือ  www.metco.co.th

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.