ร่วมงานกับเรา

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Update 23 May 2023)

ช่างเทคนิค 6 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2 / METCO 3

ลักษณะงาน

 • ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก                                                                           2 อัตรา
 • สนับสนุนการบำรุงรักษา เครื่องฉีดพลาสติก,หุ่นยนต์,อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักร    4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปวส. สาขา แม่พิมพ์ / เครื่องกล / เทคนิคการผลิต / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Engineer 7 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2 / METCO 3

ลักษณะงาน

 • เอกสารNew Model ระบบ IATF 16949, Control Plan and WI       2 อัตรา
 • เขียนแบบ ออกแบบ Jig Fixture ด้วยโปรแกรม Auto cad                 2 อัตรา
 • ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก                                            1 อัตรา
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน/วัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในการผลิต                   2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิกส์
 • หากมีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Engineer (Japanese Speaking) 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 3

ลักษณะงาน

 • วิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเตรียมการผลิต
 • สนันสนุนการผลิต ปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่น (N3) พูด อ่าน เขียน ได้ดี

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Senior Engineer 2 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • จัดการงาน ควบคุม ติดตามงาน New model                                                          1 อัตรา
 • จัดการงาน ควบคุม ติดตามงาน ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและวัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในการผลิต  1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในงานข้างต้น 2-5 ปี
 • หากมีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

ISO Chief Staff 2 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • ควบคุม ติดตาม จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949, เป็นผู้ตรวจติดตาม Internal Auditor, รองรับการ Audit จากลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจติดตาม Auditor ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF 16949 อย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Auditor ระบบ ISO 9001 และ IATF 16949

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานอาวุโส 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • บันทึก/ตรวจสอบ/คำนวณ ยอดการผลิต KPI, ปริมาณการใช้ไฟฟ้า, สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า(ปริมาณการปลดปล่อย CO2) ของเครื่องจักร
 • คำนวณต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต
 • ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานไฟฟ้า
 • ประสานงานทุกหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานอนุรักษ์พลังงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชร./ผชอ.)
 • ใช้คอมพิวเตอร์ (EXCEL) ได้เป็นอย่างดี

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Programmer 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา : JAVA, PHP, ASP, CSS, JavaScript, HTML, C++

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สื่อสาร จีน-อังกฤษ) 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • Purchase, inventory Control, Part order control , NG Handle Good contact in English, Thai, Chinese. Contact with S'pore, China Supplier.

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษในงานจัดซื้อในอุตสาหกรรมโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • Communication with Supplier with Japanese, order, delivery English Purchasing Work RFQ, New Model Support, MP

คุณสมบัติ

 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาญี่ปุ่น N2
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อในอุตสาหกรรมโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

 

 

<<CLICK

ผู้จัดการแผนก QA 2 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2 / METCO 3

ลักษณะงาน

 • ควบคุมการดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ควบคุมและติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำภายในกระบวนการผลิต
 • ติดตามการวิเคราะห์ แก้ไข ชิ้นงานเสียจาก Supplier

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 9001 / IATF 16949
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในสายงาน

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Export Assistant Manager 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • วางแผนและควบคุมการจัดเตรียมเอกสารการส่งมอบ
 • บำรุงรักษาเครื่องมือในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกับศุลกากร (Paperless)
 • ควบคุมแผนการส่งมอบกับตัวแทนออกของ และติดต่อติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร
 • ตรวจสอบในกระบวนการส่งออก เช่น กำหนดตารางการส่งมอบ, มอบหมายติดตามงาน,แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งออก
 • รายงานตารางส่งมอบให้กับลูกค้าและฝ่ายขาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางระบบ และควบคุมกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริหารงานระบบ ISO สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง รวมทั้งรองรับการ Audit ระบบต่างๆ
 • บริหารและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและข้อกำหนดการทำงานของหน้างาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง , สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านงานส่งออกในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานกฎหมายเอกสารส่งออก
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการประสานงาน

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

Jig & Fixture Assistant Manager 1 อัตรา ประจำโรงงาน METCO 2

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง Jig&fixture ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแผนกอื่นๆ ภายใต้คุณภาพและต้นทุนและปฏิบัติงานตามระบบงานบริษัทฯ
 • วางแผน ควบคุม ติดตามการผลิต JIG/FIXTURE และอุปกรณ์

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ด้านบริหารจัดการผลิต Jig&Fixture
 • มีภาวะเป็นผู้นำ, มีทักษะบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหา

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

<<CLICK

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่งพนักงาน ประกันชีวิต ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจครอบครัว เงินสวัสดิการต่าง ๆ
(เงินช่วยกรณีอุปสมบท, คลอดบุตร, แต่งงาน)
การลาพักผ่อนประจำปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณศศิธร , คุณอารีรัตน์

โทรศัพท์               : 02-338-1535 ต่อ 1420
ช่องทางการสมัครงาน >> สมัครด้วยตนเอง
>> E-mail :sasithon@metco.co.th
>> www.metco.co.th
>> www. Jobth.com / www.Jobthai.com

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.