EQCD

พวกเรา กลุ่มมูราโมโต้ได้อุทิศตัวเพื่อการผลิตในฐานะโรงงานผลิตที่สามารถผลิตได้ทุกรูปแบบ

    แต่ไม่ใช่ว่าเราจะรับคำสั่งผลิตสินค้า แล้วทำการผลิตให้แค่นั้น เรายังเป็นโรงงานผลิตที่แท้จริง ด้วยการนำเสนอsolutionที่ไม่ใช่แค่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แต่เพียงเท่านั้น แต่เรายังสามารถให้การแนะนำในด้าน สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, ต้นทุน, และlogistic ได้อีกด้วย
    แม้ว่าพวกเราจะมีขีดจำกัดในสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็ตาม แต่ทว่าเราก็เป็นโรงงานผลิตที่พร้อมจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการสนับสนุนการผลิตของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

สิ่งแวดล้อม
    ในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในฐานะโรงงานผลิต สำหรับกลุ่มมูราโมโต้ จวบจนปัจจุบันพวกเราได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานของเราในทุกๆแห่ง
     นอกจากนี้ เรายังมีความพยายามที่จะค้นหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าเดิม ผ่านทางกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ของพวกเรา พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะค้นหาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรายังเดินหน้าพัฒนาเพื่อการลดปริมาณการใช้พลังงานลง รวมทั้งจากนี้ไปเรากำลังก้าวไปสู่โรงงานผลิตที่ให้ความใส่ใจในการลด CO2
ต้นทุน
    จุดเด่นของกลุ่มมูราโมโต้ก็คือเราเป็นโรงงานผลิตที่สามารถดำเนินการได้โดยไร้รอยต่อ นับตั้งแต่การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ การเพรสขึ้นรูปโลหะ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การพ่นสีและพิมพ์อักษร การชุบโลหะ การผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ไปจนถึงการประกอบโครงสร้างที่ไร้รอยต่อนี้ ช่วยทำให้ระบบการผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้การสูญเปล่า และยังช่วยสนับสนุนให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุดสำหรับโรงงานผลิต นับตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิตชิ้นส่วนต่างๆไปจนถึงการประกอบออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป
คุณภาพ
    พวกเรากลุ่มมูราโมโต้ จะเดินหน้าค้นหาวิธีการรับประกันคุณภาพที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สามารถทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีเสถียรภาพ เพราะคุณภาพคือหัวใจของโรงงานผลิต ดังนั้นในโรงงานผลิตคุณภาพสูง ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีการตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ เรายังได้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกอุปกรณ์การตรวจวัดประเภทต่างๆไปจนถึงวิธีการตรวจวัด
การจัดส่ง
    หนึ่งในจุดเด่นของกลุ่มมูราโมโต้ของเราก็คือการให้บริการการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับโรงงานผลิต โดยเราคำนึงถึงการให้บริการผลิตในพื้นที่ที่ใกล้กับลูกค้า รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก 9 ฐานการผลิตใน 8 ประเทศ ด้วยเหตุที่เราอยู่ไม่ห่างจากลูกค้าจึงทำให้สามารถบริหารการจัดส่งด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดช่วยลดเวลาในการจัดส่งลงได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้เราสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.