ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการกระจายการถือหุ้น

ธันวาคม 2566 PDF 264KB
กันยายน 2566 PDF 232KB
ธันวาคม 2565 PDF 228KB
กันยายน 2565 PDF 216KB
ธันวาคม 2564 PDF 24KB
กันยายน 2564 PDF 44KB
ธันวาคม 2563 PDF 106KB
กันยายน 2563 PDF 91KB  
ธันวาคม 2562 PDF 52KB
กันยายน 2562 PDF 46KB  
ธันวาคม 2561 PDF 41KB
กันยายน 2561 PDF 31KB  
ธันวาคม 2560 PDF 842KB
กันยายน 2560 PDF 45KB  
ธันวาคม 2559 PDF 842KB
กันยายน 2559 PDF 53KB  
ธันวาคม 2558 PDF 58KB  
กันยายน 2558 PDF 53KB  

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.