หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

PDF 1 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

PDF 1.2 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562

PDF 1.2 MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

PDF 1.1MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

PDF 1.1MB

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

invitation-2559

PDF 5.3MB

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.