ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินประจำงวดไตรมาส/สำหรับปี

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (PDF 3.80 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (PDF 0.57 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (PDF 5.47 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (PDF 5.23 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (PDF 4.20 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (PDF 0.72 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (PDF 5.7 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (PDF 6.04 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (PDF 6.55 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (PDF 1.60 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (PDF 7.2 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (PDF 8.8 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (PDF 6.9 MB)
งบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (PDF 7.1 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (PDF 1 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (PDF 1.09 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (PDF 804 KB)
งบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (PDF 7.2 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (PDF 1.2MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (PDF 1.2MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (PDF 1.1 MB)
งบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (PDF 2.2 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (PDF 1.2MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (PDF 1.2MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (PDF 1.0MB)
งบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (PDF 2.1 MB)

งบการเงินสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

financial-2558

PDF 2.2MB

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.