สารจากประธานกรรมการ

Message from Chairman

สารจากประธานกรรมการ ประจำปี 2566
เรียน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566 ความต้องการเครื่องพิมพ์มีสภาพทรงตัว เนื่องจากรูปแบบการทำงาน ที่หลีกเลี่ยง การติดต่อกับผู้คนโดยตรงให้มากที่สุด เช่น การทำงานจากทางไกล (Tele work) และการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งยังคงได้รับการส่งเสริมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มลดลงในหลายประเทศ และด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงเริ่มกลับมาใช้รูปแบบการทำงานตามปกติ และสภาพการทรงตัวของความต้องการเครื่องพิมพ์ก่อนหน้านี้ ก็ปรับตัวลดลงระดับหนึ่ง
       นอกจากนี้ สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ทำให้เศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 เกิดความปั่นป่วน และยังคงส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อระเบียบโลก
       สงครามครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อแหล่งพลังงาน อย่างน้ำมันดิบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปุ๋ย ธัญพืช และสินค้าทุกอย่างให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งทะยาน สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อนี้กำลังส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน จึงเป็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
       นอกจากนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจีนยังซบเซาเนื่องจากการตกต่ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เศรษฐกิจของสองประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและจีน อยู่ในทิศทางที่ชะลอตัว
       ผลกระทบทางความต้องการใช้งานที่ลดลงภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความซบเซาของเศรษฐกิจโลก ทำให้รายได้จากธุรกิจเครื่องพิมพ์ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ธุรกิจ Keyless ได้รับแรงหนุนจากยอดขายรถจักรยานยนต์ที่แข็งแกร่ง แต่โดยรวมลดลงเนื่องจากการซบเซาทางเศรษฐกิจในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา
       นอกจากนี้ ในด้านผลกำไร เรามีข้อพิพาทกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีซื้อสำหรับสินค้านำเข้า ส่งผลให้ต้องชำระเงินจำนวน 300 ล้านบาทแก่กรมสรรพากร ทำให้กำไรในปีงบประมาณ 2566 ลดลงเป็นอย่างมาก
       ในปีงบประมาณ 2567 เราจะเริ่มดำเนินการบริหารจัดการแบบยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ โดยตระหนักถึงการพัฒนาควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสิ่งแวดล้อมโลกกับสังคมมนุษย์ให้ยิ่งกว่าที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ “สิ่งแวดล้อม” เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีประเด็นต่าง ๆ เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในการดำเนินธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องรับมือต่อประเด็นปัญหาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเองก็มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เช่นกัน
       METCO เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ซึ่งล่วงเลยมา 36 ปีแล้ว เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งในระหว่างนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากจวบจนทุกวันนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านต่อไป

เดือนตุลาคม 2566

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.