สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

photo-of-president

    ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

   ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่นั้นมาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

  บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและรับประกันความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และลูกค้าเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งพยายามรวบรวมข้อมูลและดำเนินการรับมืออย่างฉับไว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจน้อยที่สุด และจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้นับจากนี้ต่อไป

   ในอีกด้านหนึ่ง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง และการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน

   ความต้องการระบบการบริการที่บ้าน (Home-Based Services) เช่น การบริการจัดส่ง การซื้อกลับบ้าน และสื่อดิจิทัลต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบการทำงานของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เราได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงอย่างสุดความสามารถ บริษัทส่วนมากได้ทดลองนำระบบการทำงานที่บ้าน เช่น การเข้าออกงานแบบยืดหยุ่น (Flextime) หรือการทำงานทางออนไลน์ (Remote Work) มาใช้ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่บริษัท SEIKO EPSON จ้างให้เราผลิต (OEM) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ธุรกิจของเราจึงได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากในปีงบประมาณนี้

   จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทต้องตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดจากรายได้และกำไรที่ลดลง แต่การปิดบัญชีงบประมาณ 2020 ของเรากลับมีรายได้และกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า

   อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น แผงควบคุม (Car Center Panel Unit) และกุญแจนิรภัย (Keyless) ยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ไม่มั่นคงเช่นเดิม แม้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาก็ตาม

   ดังนั้น เราจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการปฏิรูปเทคโนโลยี และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะความเป็นเลิศในภาพรวมต่อไป
เราจะดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวโดยอิงตามสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เพื่อให้กลยุทธ์ทางธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และจะมุ่งมั่นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและระบบการบริหารจัดการต่อไปนับจากนี้

   METCO เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ซึ่งล่วงเลยมา 33 ปีแล้ว เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งในระหว่างนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากจวบจนทุกวันนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับความไว้วางใจ การสนับสนุน และความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านต่อไป

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.