สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

photo-of-president

   ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

   ในการรายงานประจำปี 2019 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทในรอบปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

   สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีที่มาจากมาตรการคุ้มครองทางการค้าที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นผลให้การส่งออกในประเทศจีนเกิดการหยุดชะงัก มีการปรับจำนวนสินค้าในคลังครั้งใหญ่ และการบริโภคลดต่ำลง ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอันใหญ่หลวงต่อบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจในระดับโลก

   ดังนั้นเราจึงได้ริเริ่มโครงการดังต่อไปนี้ขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 เพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้
1. โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
2. โครงการสร้างระบบโมเดลใหม่
3. โครงการกำจัดการสูญเสีย
4. โครงการเสริมความแข็งแกร่งของหน้างานการผลิต
5. โครงการเสริมความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการซัพพลายเออร์
6. โครงการเสริมความแข็งแกร่งของกิจกรรม VA/VE

   เราจะผลักดันโครงการดังกล่าวโดยทบทวนตั้งแต่พื้นฐาน ทั้งธุรกิจที่ไม่มีกำไรและธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งจัดการสินทรัพย์ จัดวางบุคลากรใหม่ และกำหนดโครงสร้างรายได้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในอีกด้านหนึ่งเราจะมุ่งเน้นการส่งเสริมจุดแข็งของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นต่อไป

   บริษัทของเราเริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ซึ่งนับเป็นเวลา 32 ปีแล้ว จากนี้ไปเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก

   และบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่านต่อไปดังเช่นที่ผ่านมา

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.