สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

photo-of-president

    เรียน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ในปี 2564 ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลดลง และค่อยๆ กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ยังคงมีการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และยังมีพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดซ้ำ จนถึงขณะนี้สถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาจึงยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง
ทั้งนี้ ผลจากการที่เราให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและรับประกันความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกบริษัท ทั้งพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และลูกค้า ทำให้ไม่เกิดอุปสรรคใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช่นเดียวกันนี้นับจากนี้ต่อไป

เนื่องจากในปี 2564 มีการผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงอย่างสุดความสามารถ เช่น การทำงานทางไกล (Telework) และการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่บริษัท SEIKO EPSON จ้างให้เราผลิต (OEM) เติบโตขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจเครื่องพิมพ์จึงมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เกิดปัญหาด้านอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ (IC) ทำให้ธุรกิจแผงควบคุม (Car Center Panel Unit) ตกต่ำลง ในทางกลับกันธุรกิจจำพวกเครื่องเสียงรถยนต์และ Key Less Entry ยังคงมียอดสั่งซื้อคงที่

แม้การแข่งขันด้านการขายจะยังดำเนินต่อไปและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังคงยากลำบากเหมือนก่อนหน้า แต่กลุ่มบริษัทของเราจะดำเนินการสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่เพื่อ “สร้างให้เกิดคุณค่าใหม่” และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าเพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม พร้อมทั้งพยายามเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น โดยจับตามองการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้าและเร่งดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ

METCO เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ซึ่งล่วงเลยมา 34 ปีแล้ว เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งในระหว่างนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากจวบจนทุกวันนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านต่อไป

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.