ประวัติ

ประวัติบริษัทฯ

2530 มีนาคม วางแผนโครงการการผลิตในประเทศ
มิถุนายน ก่อตั้ง METCO โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน(BOI)และจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
พฤศจิกายน เริ่มดำเนินธุรกิจ
ธันวาคม จัดพิธีเปิดโรงงาน Press แห่งแรกอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมเป็นสักขีพยาน
2531 พฤษภาคม เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานประกอบ VTR
2532 กุมภาพันธ์ เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงาน CRT
2533 กันยายน เริ่มดำเนินธุรกิจของ METCO2
2535 สิงหาคม โรงงาน CRT ของ METCO1 เสร็จสมบูรณ์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธันวาคม ครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งบริษัท
2538 มิถุนายน ก่อตั้ง บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด (SIMA)
สิงหาคม เริ่มผลิตในส่วนของโรงงานผลิตแม่พิมพ์และโรงงาน Precision Press ของ METCO2
ธันวาคม เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงาน SIMA
2539 เมษายน เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงาน Electron Gun
2540 ธันวาคม ครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งบริษัท
SIMA ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
2541 ธันวาคม ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO 9002
2543 มกราคม เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงาน Press ของ SIMA
กรกฎาคม เริ่มดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบผลิตภัณฑ์ IDC
2544 กันยายน เริ่มดำเนินการผลิต Glass To Metal Seals (GTMS) ของ SIMA
พฤศจิกายน เริ่มดำเนินการผลิต Print Circuit Board (PCB)
2545 เมษายน เริ่มดำเนินการผลิต Thermal Fuse
ตุลาคม เริ่มดำเนินการผลิต DMC3
ธันวาคม ครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งบริษัท
2546 กุมภาพันธ์ ร่วมพัฒนาและเดินเครื่องจักร Multi Press (MMX) ของ METCO-AIDA
ติดตั้งเครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ OMS-600 (บริษัท MARCH, เยอรมัน)
ตุลาคม METCO และ SIMA ISO/ TS16949:2002
METCO ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2000
พฤศจิกายน METCO ได้รับรองมาตรฐาน ISO14001:1996
2547 กรกฎาคม เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานพ่นสี พิมพ์อักษรและประกอบของ METCO2
2548 ตุลาคม เริ่มดำเนินธุรกิจของ METCO3
โยกย้ายและติดตั้งไลน์การผลิตแผงวงจรไฟฟ้ามายัง METCO เพิ่มเติม
เริ่มดำเนินการผลิตชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ Ink Jet Printer
2550 ธันวาคม ครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งบริษัท
2551 ตุลาคม เริ่มดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบผลิตภัณฑ์ Thermal Printer
2552 มกราคม เริ่มดำเนินการผลิตในส่วนของ KTC (Kanagata Technical Center)
เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการชุบโลหะของ SIMA
กรกฎาคม เริ่มผลิตชุด Backlight สำหรับจอ LCD
ตุลาคม SIMA เริ่มดำเนินธุรกิจด้าน Machining
2553 มีนาคม เริ่มดำเนินการผลิต High-Density Surface Mounting และไลน์ Dip Soldering
เมษายน นำ Laser Marker มาใช้ในกระบวนการพิมพ์
มิถุนายน ติดตั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบ 2 สี
กันยายน เริ่มดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบผลิตภัณฑ์ Escutcheon
ตุลาคม เริ่มดำเนินการผลิต Backlight Unit ขนาดกลางและเล็ก
2555 ธันวาคม ครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งบริษัท
2556 มกราคม เริ่มดำเนินการผลิตชุดกุญแจแบบ Keyless Entry (สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ)
มิถุนายน เริ่มดำเนินการผลิต Automotive Center Panel Unit
2558 กันยายน ได้รับรางวัล CSR-DIW Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ธันวาคม METCO ได้รับการรับรอง ISO14001:2015
2559 กรกฎาคม เริ่มดำเนินการผลิตชุดกุญแจแบบ Keyless Entry (สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 ล้อ)
ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พฤศจิกายน ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2560 สิงหาคม ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อเนื่อง
กันยายน METCO ได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
ธันวาคม ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งบริษัท
เริ่มดำเนินการผลิต Car Audio Overlay Panel
2561 กุมภาพันธ์ METCO ได้รับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016
มีนาคม METCO ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
มิถุนายน เริ่มดำเนินการผลิต Car Navigation Panel
SIMA ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016
สิงหาคม ได้รับรางวัล 3Rs Award
Sima Technology Co., Ltd. เริ่มดำเนินธุรกิจฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ตุลาคม เริ่มดำเนินการผลิต Epson Eco Tank Printer
2562 มิถุนายน SIMA ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
2563 เมษายน ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กันยายน METCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018
พฤศจิกายน พิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหารใหม่และพื้นที่ลานโหลด METCO3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
2564 มิถุนายน ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
2565 พฤศจิกายน METCO3 เริ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
2566 เมษายน ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 100%
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.