การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

> หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567(AGM) เป็นการล่วงหน้า

PDF 1.01 KB

> แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567

PDF 588 KB

> แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567

PDF 512 KB

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.