สารจากประธานกรรมการ

Message from Chairman

photo-of-president

สารจากประธานกรรมการ ประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ในปี 2565 ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลดลง และค่อยๆ กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ยังคงมีการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และยังมีพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดซ้ำ จนถึงขณะนี้สถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาจึงยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง              

           ทั้งนี้ ผลจากการที่เราให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและรับประกันความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกบริษัท ทั้งพนักงาน ครอบครัวของพนักงานและลูกค้า ทำให้ไม่เกิดอุปสรรคใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช่นเดียวกันนี้นับจากนี้ต่อไป

เนื่องจากในปี 2565 มีการผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงอย่างสุดความสามารถ เช่น การทำงานทางไกล (Telework) และการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ความต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่บริษัท SEIKO EPSONจ้างให้เราผลิต (OEM) เติบโตขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจเครื่องพิมพ์จึงมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ต่างต้องหยุดดำเนินงานอันเนื่องมาจาก การล็อกดาวน์ จากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid-19) ในประเทศจีน

รวมถึงข้อจำกัดด้านอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ (IC) ทั่วโลก ทำให้มีรายได้และผลกำไรลดลง แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ามีรายได้และผลกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน

ในปี 2566 เราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ESG โดยได้ทำสัญญาการใช้พลังงานหมุนเวียนสำหรับทุกโรงงาน ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เราจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาของโรงงานแห่งที่สาม และเริ่มจ่ายพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์เทียบเท่า 2,040 Kwh ให้แก่โรงงานแห่งที่สาม

เรามีความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วทั้งกลุ่มบริษัท โดยมุ่งประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมนโยบายการรีไซเคิลอีกด้วย

METCO เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ. 2530 ซึ่งล่วงเลยมา 35 ปีแล้ว เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งในระหว่างนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากจวบจนทุกวันนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านต่อไป

เดือนตุลาคม 2565

 

(นายโยอิจิ มูราโมโต้)

ประธานกรรมการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.