โรงงานสาขา

METCO-1

ที่อยู่ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สำนักงานใหญ่
เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ +66 2 518 1280-6
แฟกซ์ +66 2 518 1287

METCO-2

ที่อยู่ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ +66 2 338 1535
แฟกซ์ +66 2 338 1539

METCO-3

ที่อยู่ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ +66 2 397 9220-30
แฟกซ์ +66 2 397 9232

SIMA

ที่อยู่ บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด
99 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ +66 44 081 131
+66 44 081 132
แฟกซ์ +66 44 081 130
+66 44 081 135

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.