แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรุณาคลิ๊กจากลิงค์ด้านล่างนี้

คลิ๊ก