• หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567(AGM) เป็นการล่วงหน้า
  • แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567
  • แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567

กรุณาคลิ๊กจากลิงค์ด้านล่างนี้

คลิ๊ก