โครงการ METCO รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อ

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการ METCO รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อ

โครงการ “METCO รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อ”

    เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลนให้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากปัจจุบันนั้นพื้นที่ป่าชายเลนมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากการถูกบุกรุกและถูกทำลายอย่างรุนแรง ซึ่งป่าชายเลนนอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมและกระแสน้ำชายฝั่ง ช่วยกรองมลพิษ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และยังเป็นกำแพงลดความแรงของคลื่น ซึ่งกิจกรรมฯนี้นำทีมโดย คุณศรุต ใยสุ่น (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) และพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.