โครงการ ชุมชนรักสะอาด

โครงการ  “ชุมชนรักสะอาด”

    สถานการณ์เรื่องขยะมูลฝอยที่ล้นเมือง นับว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขยากและส่งผลกระทบกับหลายด้าน ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดขยะนั้นก็มาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ จึงริเริ่มโครงการ “ชุมชนรักสะอาด” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้าน ซึ่งมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจมีรายเพิ่มจากการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาขายได้อีกด้วย ทั้งยังสนับสนุนโดยการมอบถังขยะให้ครัวเรือนละหนึ่งใบ ณ ชุมชนหมู่ 5 คันนายาว  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.