โครงการผลิตน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน

โครงการ  “โครงการผลิตน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน”

        ปัจจุบันปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาด มีราคาสูงขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านใช้จ่ายสูงขึ้นแต่มีรายได้เท่าเดิม บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงริเริ่ม “โครงการผลิตน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน” ในวันที่  8 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนเกาะจวน หมู่ 4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนผลิตน้ำยาล้างจานสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมการด้วยการเพิ่มรายได้โดยการนำสินค้าที่ผลิตไปขาย ทั้งยังเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและชุมชนด้วย

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.