โครงการ METCO สนับสนุนยุวทูตหัวใจพอเพียง

โครงการ  “โครงการ METCO สนับสนุนยุวทูตหัวใจพอเพียง

       ปัจจุบันปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาด ปรับราคาสูงขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่มีรายได้เท่าเดิม บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงริเริ่ม “โครงการ METCO สนับสนุนยุวทูตหัวใจพอเพียง” ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายแรกได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ครูอาจารย์โรงเรียนวัดเสาธงนอก โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิตน้ำยาล้างจานสำหรับใช้ในโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้นักเรียน ครูอาจารย์มีอาชีพเสริมด้วยการเพิ่มรายได้โดยการนำไปขาย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนสามารถนำน้ำยาล้างจานที่ผลิตได้มาขายในพื้นที่ของบริษัทได้อีกด้วย

Gallery  
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.