โครงการ METCO สอนน้อง สร้างสรรค์ ปั้นอาชีพ

โครงการ  “โครงการ METCO สอนน้อง สร้างสรรค์ ปั้นอาชีพ”

    จากปี 2018 บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตน้ำยาล้างจาน ให้กับนักเรียน ครูอาจารย์โรงเรียนวัดเสาธงนอก และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วนั้น ในปี 2562 บริษัทได้ต่อยอดโดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการทำขนมวาฟเฟิล และขนมโดนัท ภายใต้โครงการ “โครงการ METCO สอนน้อง สร้างสรรค์ ปั้นอาชีพ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทได้สนับสนุบวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำขนมวาฟเฟิล และขนมโดนัทให้กับนักเรียน ครูอาจารย์โรงเรียนวัดเสาธงนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ครูอาจารย์ ได้เรียนรู้การทำขนมเพื่อเป็นอาหารกลางวัน และสามารถต่อยอดโดยการนำไปขายได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนได้อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทมีความคาดหวังว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะทำให้ทางโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยลดรายจ่ายและเพื่มรายได้ให้กับโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.