โครงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

โครงการ “ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี”

    เนื่องจาก บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ จึงมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทฯจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆได้เบื้องต้นอย่างถูกวิธี หรืออาจต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมนอกเวลางานได้ โดยจัดทำหลักสูตรอบรมทฤษฏีจำนวน 2 ครั้งและหลักสูตรภาคปฎิบัติอีก 1 ครั้ง ณ ชุมชนหมู่ 5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2558

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.