โครงการ METCO ใส่ใจความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดของชุมชนเกษรา

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการ METCO ใส่ใจความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดของชุมชนเกษรา

โครงการ“METCO ใส่ใจความปลอดภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดของชุมชนเกษรา”

    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนเกษรานั้น มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ของบริษัทฯ เป็นวิทยากรให้กับชาวบ้านเอง ซึ่งหลักสูตรในการฝึกอบรมนั้นมีทั้งภาคทฤษฏีและลองฝึกปฏิบัติโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ทั้งยังมีของที่ระลึกเป็นชุดอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าชุดเล็ก มอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.