โครงการ METCO ห่วงใยน้อง ช่วยพัฒนาห้องสมุดและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

  • หน้าแรก »
  • »
  • โครงการ METCO ห่วงใยน้อง ช่วยพัฒนาห้องสมุดและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

โครงการ “METCO ห่วงใยน้อง ช่วยพัฒนาห้องสมุดและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย”

    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง จัดหมวดหมู่หนังสือ ” ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก โดยมอบหนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งมีคณะทำงานที่มีความชำนาญมาสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน และทำการแก้ไขในจุดที่ไม่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.