โครงการ ทูตยุวชน หัวใจสีเขียว BY METCO

โครงการ ทูตยุวชน หัวใจสีเขียว BY METCO”

    บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน นั่นคือเรื่อง”ขยะ” จึงริเริ่มที่จะทำโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับเยาวชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการทิ้งขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเด็ก ในรูปแบบของเกมส์ และการถาม-ตอบ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และตัวแทนพนักงานแต่ละหน่วยงานเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

Gallery
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.