โครงการ METCO กั้นรั้วปันน้ำใจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้น้อง (โรงเรียนวัดบัวโรย)

โครงการ METCO กั้นรั้วปันน้ำใจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้น้อง (โรงเรียนวัดบัวโรย)

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลงทำให้สถานศึกษาสามารถกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแล้วนั้น เพื่อเป็นการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็กตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าไปจัดตั้งโครงการ “METCO กั้นรั้วปันน้ำใจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้น้อง” ณ โรงเรียนวัดบัวโรย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดบัวโรยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งการคำนึงถึงความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญภายในสถานศึกษา ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่เป็นหัวใจของการศึกษาอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนั้น นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างด้านความปลอดภัยต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้ว ยังเป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท และชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Gallery

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.